Archive for the ‘Lajme / Info’ Category

Mbahet Kuvendi Zgjedhor i Institutit të Medieve të Kosovës

11.10.2014.

Prishtinë, 27 shtator 2014 - Instituti i Medieve të Kosovës, sot në Prishtinë mbajti Kuvendin Zgjedhor në të cilin u zgjodhën drejtuesit e rinj. Gjatë paraqitjes së raportit të punës u tha se IMK-ja për dy vitet e shkuara ka bërë një punë të madhe në zhvillimin dhe promovimin e fjalës së lirë në Kosovë, ndërsa si sukses të madh, u tha se IMK-ja ka bërë parandalimi e rritjes së licencës për mediet elektonike, të cilën Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) e kishte propozuar si draft-rregullore.

“IMK-ja do të vazhdojë të organizojë trajnime për gazetarinë e shkruar dhe elktronike. Anëtarët e mediave elektronike nga gjithë Kosova, me votim të fshehtë e kanë zgjedhur bordin prej 7 anëtarësh, kurse bordi me shumicë votash zgjodhi kryetar të IMK-së, z. Fazli Veliu, kurse nënkryetar u zgjodh Agron Krasniqi”, thuhet në njoftimin e lëshuar nga ky institut.

Anëtarë të bordit: Nexhmedin Spahiu, Skender Gola, Ramçe Kasi dhe Ylber Durmishi.

Konferenca mbi çështjen e të drejtave autoriale 2011

20.09.2011.

Prona intelektuale, të drejtat e muzikës, autorët dhe transmetuesit

Si pjesë e aktiviteteve në lidhje me çështjet komplekse të pronave intelektuale, Instituti i Medias së Kosovës ka organizuar një konferencë për çështje të të drejtave autoriale (‘Prona intelektuale, të drejtat e muzikës, autorët dhe transmetuesit’). Ngjarja u zhvillua më 13 shtator në qendrën informative dhe kulturore të BE-së në Prishtinë.

Konferenca për të drejtat autoriale ka mbledhur reprezentues të sektorit të transmetimit (përfshirë RTK-në), dhe për herë të parë, homologët e tyre nga asociacioni i autorëve të muzikës së Kosovës (APIK).

Panelistët ishin znj. Ardita Zejnullahu (Asociacioni i Medias së pavaruar Elektronike), z. Skender Boshtrakaj (Ministria e kulturës), z. Florent Boshnjaku (Asociacioni i autorëve të muzikës), z. Feim Kurhasani (Radio Dukagjini), z. Isak Vorgucic (Radio KIM Çaglavicë/ rrjeti KOSMA), z. Minire Fetahu (RTK), z. Driton Qeriqi (IREX, Këshilli për ligjin e Medias), z. Nehat Islami (Këshilli i Mediave), z.Kelmend Hapciu (instituti i Medias i Kosovës) dhe z. Davor Glavas (ekspert në advokimin e Meias, Mbështjetja e BE-së drejtuar Institutit të Medias të Kosovës – faza II).

  • Trendet aktuale globale në mbrojtjen e pronës intelektuale dhe të drejtave të muzikës;
  • Kuadri ligjor aktual i Kosovës për çështjen e cekur;
  • Modelet ekzistuese të tantiemës;
  • Identifikimi i modelit më të përshtatshëm të tantiemës për Kosovë.

Të gjitha palët u pajtuan që hapi i ardhshëm duhet të përfshijë një pjesëmarrje aktive të Komisionit të Mediave të pavarura. IMK-ja tani më ka kontaktuar IMC-në, që të arrihet një reprezentim sa më i gjërë i sektorit të transmetimit në debatin e radhës mbi modelin e tantiemës.

Kursi i trajnimit të BBC Akademisë për vijuesit nga IMK

10.03.2011.

Si pjesë e aktiviteteve të trajnimeve në IMK, instituti ka krijuar lidhjen në mes të kursit të diplomave që ofron, me akademinë e trajnimeve të BBC-së, për të cilën mund të thuhet se është trajnimi më i mirë i gazetarisë që ofrohet në suaza botërore.

Kursi i diplomës së IMK-së ka përzgjedhur vijuesit më të mirë të 2010 (znj. Mirela Dupljak) dhe të 2011(znj. Mimoza Kqiku dhe z. Behar Mustafa) dhe i ka shpërblyer me një çmim të veçantë: regjistrimin në kursin e trajnimit të akademisë së BBC-së.

Vijimi i trajnimit të BBC akademisë (që zakonisht është i kufizuar për pjesëmarrës jashtë BBC-së) është mundësuar nga një angazhim special i IMK-së, që siguroi trajnimin më të mirë të mundshëm për vijuesit e trajnimit të IMK-së.

Në përzgjedhje të tyre, znj. Mirela Dupljak, znj. Mimoza Kqiku dhe z. Behar Mustafa vijuan trajnimin “Writing for Television” (“Shkrimi për televizionin”).

Trajnimi u mbajt në javën e 29 gushtit të këtij viti në White City të Londrës, epiqendra e produksionit dhe trajnimit të BBC-së.

Si pjesë e komponentës së trajnimit, Mirela, Mimoza dhe Behari vizituan qendrën e produksionit të BBC-së, shtëpinë e transmetimit të BBC-së, produksionin Iconic si dhe qendra të tjera të zhvillimit televiziv e të transmetimit. Gjatë vizitës së tyre, vijuesit e kursit të IMK-së e patën mundësinë të marrin informacione të dorës së parë në zhvillimet më të vona të produksionit televiziv dhe teknologjisë së transmetimit.

Trajnimi në akademinë e BBC-së ka qenë një eksperiencë shumë e çmuar për Mirelën, Mimozën dhe Beharin.

Eksperiencën e mbledhur do t’a shfrytëzojnë në punën e tyre të përditshme dhe t’a ndajnë atë me kolegët e tjerë të gazetarisë në Kosovë.

BBC Training Link

Lansohet programi Evropa tani në Kosovë

09.02.2011.

Instituti i Medias i Kosoves do të lansojë një radio program të ri javor në bashkëpunim me Perspektiven e Bashkimit Evropian në Kosovë (EUPK).

Evropa tani në Kosovë/Evropa sada u Kosovu do të jetë një program më gjatësi 5 minuta që ka të bëjë me punën e Komisionit Evropian në Kosovë dhe ndikimin e tij  jetën njerëzve të zakonshëm dhe rjedhimisht progresin e Kosovës drejt anëtarësimit në BE. Programi do të mund të shkarkohet nga interneti çdo javë.  Plani është të bëhen 70 edicione në mes të vitit 2011 dhe 2012 dhe të transmetohen ne 35 radio stacione në Kosovë.

Përpos kësaj, radiostacionet mund të involvohen në këtë proces ofruar materiale dhe storie shtëse për programin.

Në janar dhe shkurt ne do të lansoohet një seri të trajnimeve një ditore në gjashtë regjione të Kosovës, dhe plani parasheh që trajnimet të mbahen në stacionet më të mëdha për secilin regjion. Këto trajnime kanë për qëllim që të japin sqarime në lidhje me projektin, qëllimet e tij dhe njohurinë teknike për të transmetuar materialin.

Konferenca për të drejtën autoriale

07.07.2010.

28 maj, 2010 – IMK-ja ishte nikoqire e konferencës për të drejtën autoriale që u mbajt në Mitrovicë me 28 maj, 2010. Qëllimi i kësaj konference ishte të diskutohej efekti që ligji i të drejtës autoriale ka ne radio stacionet.

Edhe pse ligji ka hyrë në fuqi qe disa vjet, Zyra për Pronën Intelektuale sapo ende nuk është themeluar. Prandaj, shoqëritë mbledhëse ende nuk janë regjistruar, ndërsa radio stacionet ende po lëshojnë muzikë pa blerë të drejtat.

Folësit kyçë nga IRJM dhe nga Bosna dhe Hercegovina spjeguan se çka ka ndodhë në vendet e tyre kur shoqëritë mbledhëse u funksionalizuan. Ata rekomanduan që mediat kosovare t’i prezantojnë bashkarisht qëndrimet e tyre pranë Ministrisë së Kulturës, kur themelohet Zyra për Pronën Intelektuale.